Budokomplex skuteczne rozwiązania
punkt poamaranczowy    punkt bialy    punkt bialy    punkt bialy    punkt bialy    
  • zdjecie banner
  • zdjecie banner
  • zdjecie banner
  • zdjecie banner
  • zdjecie banner
  

PORADY
TARASY - wskazówki wykonania remontu tarasu nad pomieszczenim ogrzewanym 

                  

      Czynności i kolejność wykonania poszczególnych warstw konstrukcyjnych tarasu. 

 

1/ usunięcie istniejących nieszczelnych warstw konstrukcyjnych tarasu do poziomu płyty stropowej

 

2/ przygotowanie podłoża pod wykonanie warstwy spadkowej (co najmniej 1,5%) w kierunku istniejących odpływów – metodą śrutowania, frezowania lub hydropiaskowania oraz wyczyszczenie podłoża ze wszelkich nienośnych elementów.

 

3/ uzupełnienie wszelkich ubytków izolacji termicznej w strefie ścian budynku (uszkodzone m..in. przy usuwaniu nieszczelnych warstw tarasu)

 

UWAGA : na drzwi wejściowe na taras ! 

Drzwi powinny być usytuowane na takiej wysokości nad płytą konstrukcyjna tarasu aby wszystkie warstwy tarasu znalazły się poniżej progu drzwi wejściowych na taras

 

4/ wykonanie warstwy spadkowej o nachyleniu 1,5-2% w kierunku od ściany budynku z ukształtowaniem jej powierzchni w kierunku istniejących odpływów w murkach tarasu. Do wykonania warstwy spadkowej wykorzystać beton marki C20/C25 ułożony na warstwie sczepnej lub gotowe mieszanki zapraw cementowych klasy min. C20 (np. KB-Cret 10, KB-Cret 20) ułożone na mostku sczepnym (np. KB-Cret AC). Przy układaniu warstwy spadkowej bezwzględnie przestrzegać zachowania zasady układania ”mokre na mokre”

 

5/ na poziomie warstwy spadkowej rozwiązać problem odprowadzenia wody opadowej poza taras i zamocować niezbędne obróbki blacharskie z kapinosem.

 

6/ wykonanie na warstwie spadkowej warstwy izolacji parochronnej (paroizolacji) z zakładem na ściany sąsiadujące z tarasem. Do wykonania izolacji można użyć masy bitumiczne typu KMB grub. 3-4mm (np. Bikuthan 2K, Deuxan 2K) na zagruntowanym podłożu z emulsji bitumicznych (np. Bitumenemulsion rozcieńczony woda w proporcji objętościowej 1:4) lub samoprzylepne membrany bitumiczne typu KSK grubości 1,5mm (np. KSK SY15) na zagruntowanym podłożu preparatem (np.KSK Voranstrich BL w temp.do +5°C lub KSK Voranstrich SP w temp. do -10°C) z wykorzystaniem profilu trójkątnego KSK Profil Dreieckbande na styku ściany z posadzką.

 

7/ wykonanie warstwy ochronnej (np. 1 x folia polietylenowa grub. 0,2mm)

 

8/ zamontowanie izolacji termicznej (niezbędnej w konstrukcji znajdującej się nad pomieszczeniem ogrzewanym nie tylko w celu zmniejszenia strat ciepła przenikającego przez przegrodę ale także w celu zabezpieczenia płyty tarasu i okładzin przed uszkodzeniami powodowanymi rozszerzalnością cieplną). Do wykonania termoizolacji zaleca się stosować płyty z polistyrenu ekstradowanego  „styrodur” lub twarde płyty styropianowe (np. płyty styrodurowe XPS lub styropian twardy o gęstości co najmniej 30 kg/m3 i niskiej nasiąkliwości - ozn. klasą EPS 200)

 

9/ ułożenie warstwy przekładki z dwóch warstw folii polietylenowa grub. min. 0,2 mm z wywinięciem na ściany w celu oddzielenia termoizolacji od jastrychu oraz wykonania warstwy poślizgowej dla jastrychu dociskowego tzw. „wylewki”

 

10/ wykonanie jastrychu dociskowego, tzw. „wylewki” o grubości co najmniej 5 cm w najcieńszym miejscu. Do wykonania jastrychu dociskowego zastosować gotowe jastrychy cementowe klasy min. C20 zgodnie z normą PN-EN 13813:2003 lub betony klasy min. C20/C25 zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. Do jastrychu cementowego lub betonu przeznaczonego na „wylewki„ zaleca się stosować mikrozbrojenie z postaci włókien syntetycznych ( np. Fibermesh w ilości 0,9 kg/m3).

Jastrych dociskowy bezwzględnie dylatować – wykonać dylatacje brzegowe (przyścienne) i dylatacje strefowe (pośrednie) w rozstawie 2 do 5 m (według wytycznych ZDB Aussenbeläge Belagkonstruktionen mit Fliesen und Platten ausserhalb von Gebäuden, wyd. VII/2005).

Przy większym rozstawie dylatacji konieczne jest obliczeniowe sprawdzenie czy materiał wypełniający dylatację będzie w stanie przenieść zmiany jej szerokości).

Przy dylatowaniu powierzchni jastrychu przestrzegać zasady, że powierzchnia dylatowana powinna mieć kształt kwadratu lub prostokąta o proporcjach długości boków nie większych niż 2:1.

Dylatacje w jastrychu dociskowym należy dokładnie skorelować (powtórzyć) z dylatacjami w układanej później okładzinie ceramicznej - muszą mieć tę samą szerokość i dokładnie pokrywać się.

Jastrych dociskowy powinien mieć zachowany spadek min. 1,5% - 2% w kierunku od ściany budynku do odbiornika wody opadowej. 

 

11/ wykonanie hydroizolacji podpłytkowej z elastycznej mikrozaprawy uszczelniającej (np. Koster NB Elastik szary), tj. z materiału który zespoli się z zaprawą klejącą płytki ceramiczne.

Na styku ze ścianą, na dylatacjach  -  hydroizolacja podpłytowa powinna posiadać wstawkę z taśmy dylatacyjno-uszczelniajacej (np. Flexband 120/70mm, Flexband 150/100mm) wklejoną na mikrozaprawie uszczelniającej. Na styku ze stolarką stosować taśmy uszczelniające butylowe.

Na styku mikrozaprawy uszczelniającej z obróbką blacharską należy stosować rozwiązania i zalecenia producenta zawarte w karcie technicznej materiału hydroizolacyjnego (w zakresie połączenia z podłożem i innymi warstwami konstrukcyjnymi tarasu oraz w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego).

Podstawy słupków balustrady osadzić (najlepiej na czole lub od spodu płyty konstrukcyjnej) przed wykonaniem hydroizolacji.

 

12/ klejenie płytek ceramicznych lub płytek z kamienia naturalnego wykonać po wyschnięciu hydroizolacji podpłytkowej, używając odpowiednich zapraw klejowych (np. Koster Flex - cienkowarstwowa elastyczna zaprawa do płytek ceramicznych). Do płytek z kamienia naturalnego stosować tylko specjalne zaprawy nie powodujące przebarwień. Klejenie płytek wykonać z pełnym podsadzeniem, z nakładaniem zaprawy klejowej na podłoże i na spód płytki ( zachowując 100% wypełnienie przestrzeni pod płytkami). Klejenie płytek wykonać z zachowaniem właściwych szerokości spoin – szerokość spoin nie może być mniejsza niż 5 mm (niezależnie od wymiarów płytek). Przy maksymalnym rozmiarze płytek szerokość spoin powinna wynosić co najmniej 7-8 mm.

Powierzchnia płytek powinna być odpowiednio dylatowana – dylatacje płytek powinny pokrywać się z dylatacjami jastrychu dociskowego.

Zalecenie w zakresie doboru okładzin ceramicznych na tarasy : na tarasy stosować okładziny ceramiczne o bokach mniejszych niż 30x30 cm, w jasnych odcieniach, nie szkliwione, o własnościach antypoślizgowych.

 

13/ spoinowanie okładzin ceramicznych wykonać odpowiednią elastyczną zaprawą mineralna lub zaprawą epoksydową. Do spoinowania dylatacji brzegowych (przyścienne) i strefowych (pośrednie) wykonanych w rozstawie 2 do 5 m stosować materiał o zdolności długotrwałego odkształcenia co najmniej 20 % (np. Fugenspachtel FS-H z preparatem gruntującym FS-Primer). Stosować go też do spoinowania szczelin pomiędzy płytką cokołową a płytkami ułożonymi na powierzchni tarasu.

SZCZEGÓŁY NA KTÓRE NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓŁNĄ UWAGĘ PRZY REMONCIE TARASU ! 

- połączenie tarasu ze ścianą;  - dylatacje;  - odprowadzenie wody opadowej z powierzchni tarasu;

- mocowanie balustrady.

 

 

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci komfortu podczas przeglądania naszego serwisu oraz podniesienia jakości oferowanych treści. Używamy cookies również po to, aby dostosować np. treść przekazywanych Ci reklam do Twoich zainteresowań. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików. Jednak zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o użyciu plików cookies.
przycisk zamknij